Sabiah asked 3 bulan ago

Kenapa setiap saya awalnya mau bercanda, terus saya ngerasa sendiri bercandanya kelewatan, saya ada rasa khawatir berlebihan, takut orangnya ilfeel ke saya,  takut dia nggak suka saya, takut dia marah tapi ditutupin, takut dia sakit hati, nggak cuman bercanda si, kadang saya nggak nyapa orang yg saya kenal aja ada rasa kaya gitu, itu kenapa ya?